خانه / پرداخت

پرداخت

باسلام

جهت پرداخت هزینه برای سرویس های اینترنتی به شرکت پارس فرنام میتوانید از راه های زیر اقدام فرمایید:

شماره کارت : 6104,3379,9993,7004 به نام فرنام مستقیمی بانک ملت

شماره حساب : 4833086079 به نام فرنام مستقیمی بانک ملت

درصورت نیاز به درگاه آنلاین برای پرداخت به ایدی مدیریت سایت مراجعه فرمایید

بخش تلگرام مدیریت (مستقیمی)