خانه / پرداخت

پرداخت

جهت پرداخت هزینه برای سرویس های اینترنتی به پارس فرنام میتوانید از راه های زیر اقدام فرمایید:

شماره کارت :

6104,3379,9993,7004 به نام فرنام مستقیمی بانک ملت

درصورت نیاز به درگاه آنلاین برای پرداخت به ایدی مدیریت سایت مراجعه فرمایید

بخش تلگرام مدیریت (مستقیمی)

اپلیکیشن های کاربردی جهت انجام عملیات بانکی :