امروزه بسیاری از کاربران رینبو سیکس نسبت که انتخاب دیتاسنتر بازی خود شک دارند که کدام دیتاسنتر برای بازی آنها مناسب تر است ، در این پست نسبت به بررسی دیتاسنتر های بازی میپردازیم.

برای تغییر دیتاسنتر خود در بازی نیاز است یک کاستوم بسازید و در تنظیمات کاستوم خود قسمت دیتاسنتر ، دیتاسنتر انتخابی خود را قرار دهید.

مناسب ترین دیتاسنتر های رینبو سیکس برای ایران عبارت است از :

1- Neu (اروپای شمالی)

2- Weu (اروپای غربی)

برای اینترنت های شرکت پارس آنلاین دیتاسنتر Neu بسیار مناسب تر است.

و نکته بسیار جالب برای کسانی که به دنبال K/D آپ شدن یا ارتقا K/D خود هستند ، مطلوب است که دیتاسنتر خود را Eus انتخاب کنند به دلیل اینکه به سرور آمریکا متصل خواهند شد و رنک آنها اصلا ثبت نخواهد شد اما تاثیر در K/D شما دارد.

پیشنهاد می شود در رنک های اولیه سرور آمریکا لفت دهید تا در رنک های آتی در مقابل شما افراد لول پایین بیفتد .

در پایان هم دیتاسنتر های دیگر را نیز برای شما شرح می دهیم که دیتاسنتر آنها در کدام کشور است:

 eus     ‘us east’
cus     ‘us central’
scus    ‘us south central’
wus     ‘us west’
sbr     ‘brazil south’
neu     ‘europe north’
weu     ‘europe west’
;    eas     ‘asia east’
;    seas    ‘asia south east’
;    eau     ‘australia east’
;    wja     ‘japan west’